سلام بر مبعث،بهارترین فصل گیتی

سلام بر مبعث،بهارترین فصل گیتی

سلام بر مبعث،بهارترین فصل گیتی

عید سعید مبعث  آغاز راه رستگاری و طلوع تنابنده مهر هدایت و عدالت،مبارک باد