فرصت دو هفته ای بازار ارز به مذاکرات خبر تاثیرگذار بر قیمت دلار

فرصت دو هفته ای بازار ارز به مذاکرات خبر تاثیرگذار بر قیمت دلار

فرصت دو هفته ای بازار ارز به مذاکرات خبر تاثیرگذار بر قیمت دلار

تحلیل گران بازار ارز پیش بینی می کنند،در صورتی که اخبار خاصی از مذاکرات هسته ای تا انتهای اکتبر هفته اول آبان ماه منتشر نشود،دشوار است که قیمت دلار بتواند در کانال 27 هزار تومانی به نوسانات خود ادامه دهد.در شرایط کنونی به نظر می رسد که دامنه نوسانی بازار محدودتر شده است و بازه 27 هزار و 100 تا 27 هزار و 500 تومان بیشتر مورد توجه معامله گران قرار گرفته است.