افزایش احتیاط در فروش دلار

افزایش احتیاط در فروش دلار

افزایش احتیاط در فروش دلار

اسکناس آمریکای زیر سطح 27 هزار و 500 تومان دوام نیاورد.بازگشت خریداران موجب شد که قیمت دلار بار دیگر خود را به سطح 27 هزار و 600 تومان نزدیک کند.به گفته فعالان،قیمت دلار به واسطه خوشبینی نسبت به شروع مذاکرات هسته ای کاهشی شد،ولی همچنان خبر رسمی در این رابطه منتشر نشده است.