عید است و می وزد نفس روشن بهار

عید است و می وزد نفس روشن بهار

عید است و می وزد نفس روشن بهار

ضمن عرض تبریک به مناسبت فرا رسیدن سال نو و نوروز باستانی

صرافی ناصری به استحضار می رساند دفاتر صرافی از روز

پنجشنبه 28 اسفند ( March 18) لغایت جمعه 6 فرورین( March 26) تعطیل می باشد.