شهادت حضرت علی (ع)

شهادت حضرت علی (ع)

شهادت حضرت علی (ع)

تمام عالم هستی غمین است

شب قتل امیرالمومنین است

دل اهل ولا را غم گرفته

ز داغ مرتضی ماتم گرفته

شهادت امیرالمومنین تسلیت باد