شهادت امام حسن عسکری (ع) تسلیت باد

شهادت امام حسن عسکری (ع) تسلیت باد

شهادت امام حسن عسکری (ع) تسلیت باد

 ضمن عرض تسلیت به مناسبت شهادت امام حسن عسکری (ع)

به اطلاع می رسانیم،صرافی ناصری در ایران و مالزی

یکشنبه مورخ 4 آبان

25 (october)

تعطیل می باشد.