رحلت جانگداز پیامبر اکرم (ص) و امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع) تسلیت باد

رحلت جانگداز پیامبر اکرم (ص) و امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع) تسلیت باد

رحلت جانگداز پیامبر اکرم (ص) و امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع) تسلیت باد

 

ضمن عرض تسلیت به مناسبت رحلت پیامبر اکرم،امام حسن مجتبی و امام رضا

به اطلاع می رسانیم،صرافی ناصری در ایران شنبه مورخ 26 مهر

17(october)

تعطیل میباشد.